Pręty

Kompozytowe pręty zbrojeniowe ORLITECH ® BAR z włókna GFRP/BFRP.
We współpracy z zagraniczną firmą BINEVIR wprowadzamy te pręty jako nowość na czeski rynek budowlany. Jest to jeden z najlepszych sposobów na zastąpienie zbrojenia do betonu ze stali żebrowanej.

Zbrojenie kompozytowe ORLITECH ® BAR to wysoce sztywne i wytrzymałe włókno GFRP/BFRP (pręt) o średnicy 2,5 – 32mm. To zbrojenie dostarczamy w postaci prętów o długości od 2 do 12mb. Zbrojenie o średnicy 4 – 10mm dostarczamy również w zwojach po 50 – 100mb, co jest bardziej korzystne w porównaniu do stalowych prętów ze względu na szybszą instalację oraz mniej połączeń. Naszym klientom oferujemy pręty w dwóch wersjach, bez obróbki powierzchniowej i z obróbką powierzchniową, gdy pręty pokryte są piaskiem krzemionkowym przed przeciąganiem przez formę grzewczą, przez co uzyskują dużo lepsze właściwości spoistości z betonem.
Poprzez zastosowanie zbrojenia kompozytowego ORLITECH ® BAR zwiększa się kilkakrotnie żywotność nie tylko konstrukcji betonowych, ale także różnych konstrukcji budowlanych. Posiada wysoką odporność na korozję w środowisku kwaśnym, alkalicznym oraz innym środowisku korozyjnym.
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie (1200 Mpa)
Niska gęstość (2,0g/cm3)
Niskie przewodnictwo cieplne (0,46W/m2)
Absolutne bezpieczeństwo ekologiczne i pożarowe
Zbrojenia kompozytowe ORLITECH BAR zostały poddane badaniom fizykalnym oraz mechanicznym w różnych ośrodkach badawczych na świecie.

Możliwości wykorzystania zbrojenia kompozytowego
A – Budownictwo cywilne:
Wzmocnienie konstrukcji betonowych
Zbrojenie płyt fundamentowych
Naprawa i wzmocnienie posadzek betonowych, ceglanych i kamiennych ścian budynków
Umocnienie i przede wszystkim ODCIĄŻENIE monolitów i elementów konstrukcyjnych

B – Budownictwo i rolnictwo:
Do produkcji barier betonowych i filigranów (elementy cienkościenne)
Usztywnienie posadzek betonowych i anhydrytowych nie tylko w obiektach przemysłowych
Wzmocnienie zbiorników betonowych, szybów i pokryw kanalizacyjnych
Odbudowa i remont budynków oraz obiektów historycznych
Umocnienie zapór wodnych i konstrukcji przybrzeżnych
Budowa silosów, wzmocnienie rowów i kanałów

C – Budownictwo drogowe i kolejowe:
Wzmocnienie płyt drogowych, autostrad i lotnisk
Odciążenie i wzmocnienie mostów i konstrukcji mostowych
Usztywnienie murów oporowych, nasypów, skarp drogowych i kolejowych
Jako element betonowych podkładów kolejowych
Ogrodzenia i bariery nierdzewne

Tabela porównawcza kompozytowej i stalowej armatury:

ÚdajePręt kompozytowy
Orlitech ®
Stal żebrowana - 550
do betonu
Średnica, mm4-32 mm6-32 mm
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa
1200550
Moduł sprężystości, MPa50-55200
Przewodnictwo cieplne ,Wt/(m°C)<0,4656,00
Gęstość, g/m²
2,07,85
Przewodnictwo elektryczne
Nieprzewodząca
Przewodząca
Odporność na korozję oraz w środowisku alkalicznym
Bardzo wysoka
Niska
Odporność ogniowa, °C
Do 150Do 600
Charakterystyka magnetyczna
Niemagnetyczna
Magnetyczna
Shopping Cart
Scroll to Top